Nawigacja

REKRUTACJA

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

                                                                                              Załącznik Nr 1 do zarządzenia

                                                                                                                             Nr 12.2018 Wójta Gminy Jasieniec

                                                                                                                             z dnia 01 stycznia 2018 r.

 

 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasieniec w roku szkolnym 2018/2019.

 

Lp.

Rodzaj  czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.03.2018 r.

-20.03.2018 r.

do 09.04.2018 r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 23.03.2018 r.

do 16.04.2018 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

26.03.2018 r.

 

07.05.2018 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 29.03.2018 r.

 

do 11.05.2018 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30.03.2018 r.

 

15.05.2018 r.

 

 

 

WNIOSEK_O_PRZYJECIE_KANDYDATA_DO_ODDZIALU_PRZEDSZKOLNEGO.doc

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im.ks.Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej
    Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej, Zbrosza Duża 30, 05-604 Jasieniec
  • (048) 624 15 37

Galeria zdjęć